За връзка с нас:

тел: 038/662 260
факс: 038/663 647
GSM: 0878/611 125
GSM: 0878/726 287
Email: sirubacenter@abv.bg

За резервни части

GSM: 0878/384 108
Email: aburis@abv.bg

Търговски представителства

––––––––––––-
8000 БУРГАС, ул.“Кирил и Методий“ 30
тел./факс: 056/821 425
––––––––––––-
7012 Русе ул. „Николаевска“ 33, ( Сградата на АРДА )
тел:/факс: 082/519 798

––––––––––––-
4000 Пловдив , ж.к. ТРАКИЯ бул. Освобождение 85
тел: 0876 / 84 84 56
––––––––––––-
6600 Кърджали, кв.Възрожденци , Сградата на ДАМИТА
тел: 0361/53 6 50
моб: 0879/425 448
––––––––––––-