700UX

 

700UX

CODE: 700UX/K1

K1

 

ОПИСАНИЕ

 

Шиене на джинси.
Специален задвижващ механизъм за зашиване на тежки тъкани като джинси, работни облекла и други.